Aanbod donderdag 17 maart

 

Schoolbezoek 'Toekomstgericht onderwijs op de Burgerschool' (SH- VierTaal)

Tijd: 09.00-10.00 & 13.00-14.00

Locatie:  Jan Sluijtersstraat 5, 1062 CJ Amsterdam 

Kom een kijkje nemen op onze excellente school voor kinderen met een auditieve beperking. Maak een rondje in ons ontdeklab, kom ons vragen stellen hoe wij werken aan onderzoekend en ontdekkend leren in de verschillende bouwen en hoe onze leerlingen werken met de 3D printer, vinylsnijder en andere vormen digitale leermiddelen. 

Workshop 'Traumasensitief onderwijs in de praktijk' op de Mr de Jonghstraat (Orion)

Tijd: 09.00-11.00

Locatie: Terpstraat 36, 1069 TV Amsterdam 

Yoga en time in - time out systeem.

 

Schoolbezoek Gerhardschool (Orion)

Tijd: 9.00 - 10.30

Locatie: Valentijnkade 62, 1095 JL Amsterdam

De Gerhardschool zet de deuren open om kennis te komen maken en een rondleiding te krijgen.

 

Schoolbezoek Signis SO TOS (Kentalis)

Tijd: 9.00 - 12.00

Locatie: Jan Tooropstraat 11, 1062 BK Amsterdam

Een kijkje in het schoolprogramma op een cluster-2 school. Wisselend programma per klas.

Schoolbezoek Altra College Centrum (Altra)

Tijd: 9.30 - 11.00 

Locatie: Konijnenstraat 7, 1016 SL Amsterdam

Binnen de school is er een effectieve samenwerking met jeugdhulp en jeugd ggz om de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften optimaal te begeleiden. Tijdens deze bijeenkomst legt de directeur uit hoe een één en ander in z'n werk gaat. Voorbeelden hiervan zijn: de supportklas, de prikkelarme klas en manier waarop deze geïntegreerd zijn in de rest van de school.

Het gewone leven leven op Signis (V)SO CMB (Kentalis)

Tijd: 10.00 - 11.00

Locatie: Herman de Manstraat 1, 1064 BX Amsterdam

Kennismaking met BOB, ons aanbod is betekenisvol, zet de omgeving in en sluit aan op de beleving van de leerlingen Doof/SH/ernstige TOS en verstandelijk beperkt

Schoolbezoek Orion College Noord (Orion)

Tijd: 10.00 - 11.00

Locatie: Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam

Kennismaking met de school. 

Schoolbezoek Orion College Zuid-Oost (Orion)

Tijd: 10.00 - 11.00

Locatie: Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam

Rondleiding en presentatie over de school. 

Kindcoach met hond op Signis (V)SO CMB (Kentalis)

Tijd: 11.00 - 12.00

Locatie: Herman de Manstraat 1, 1064 BX Amsterdam

Leerlingen leren in contact met hond Quw hun angsten overwinnen en bouwen zelfvertrouwen op.

Tutorwerken op Orion College Noord (Orion)

Tijd: 13.00 - 14.15

Locatie: Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam

Hoe ziet de training van het tutorwerken eruit en hoe kun je ermee aan de slag? 

Theater op Orion College Noord (Orion)

Tijd: 13.00 - 14.00

Locatie: Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam

Theaterlessen als aanbod voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden op LVS jongeren.

LACCS op Drostenburg (Orion)

Tijd: 13.00 -  14.00

Locatie: Drostenburg 1, 1102 AM Amsterdam

Een goed leven voor iedereen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB). Het LACCS-programma helpt je hierbij. Het geeft je de handvatten die je als begeleider (leerkracht, gedragskundige, therapeut, ...) nodig hebt.

Examentrajecten op Orion College Drostenburg (Orion)

Tijd: 13.30 - 15.00

Locatie: Drostenburg 5B, 1102 AM Amsterdam

Hoe zien examentrajecten (regulier of staatsexamen) er uit op een vso-school? Wat is de rol van een symbioseschool?

'Tools 4 school' op PI-school Professor Waterink Noord (de PI-scholen)

Tijd: 14.30 tot 16.00

Locatie: Kopjachtplein 19, 1034 JG Amsterdam

Kennismaking met een training voor kwetsbare leerlingen van groep 8 op weg naar het VO.

Workshop 'Beter pASSend' op PI-school De Pionier (de PI-scholen)

Tijd: 15.00-16.30

Locatie: Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht

Kennismaking met de Beter pASSend klas. Hier worden kinderen met ASS-problematiek die buiten het onderwijs dreigen te vallen of al langere tijd thuis zitten in een zeer kleine onderwijssetting intensief begeleid.

 

Filmpje 'Dubbel Bijzonder' (de PI-scholen)

Tijd: 15.00-15.30

Locatie: Online

Uitleg over wat Dubbel Bijzonder is en wat de noodzaak van (goed) signaleren is.

Werken aan schoolaanwezigheid door het Samenwerkingsverband PO en VO 

Tijd: 15.00 - 17.00

Locatie: online

We kijken vaak naar wat maakt dat een leerling verzuimt van school of thuis komt te zitten. In deze workshop draaien we het om. We hebben het niet over afwezigheid, maar juist over aanwezigheid.
Wat maakt dat leerlingen wél naar school komen? Dat ouders wél meedoen? Eerst nemen we u mee langs de belangrijkste resultaten uit (internationaal) onderzoek naar 'school attendance'. Onderzoek naar cijfers, werkzame factoren, kwetsbare momenten in de schoolloopbaan en goede voorbeelden uit de praktijk. Daarna past u de opgedane inzichten meteen toe in een opdracht op basis van echte Amsterdamse casuïstiek. U verlaat de workshop met een andere visie op verzuim én met concrete voornemens om morgen stappen te zetten.

PBS binnen het SBO op de Dumontschool (Kolom)

Tijd: 15.00 - 16.30 

Locatie: Woudrichemstraat 2-4, 1107 NG Amsterdam

Toelichting op Positive Behaviour Support (PBS) en hoe dit op de Dumont - een school voor speciaal basisonderwijs - wordt ingezet.

Speedboot op PI-school De Pionier (de PI-scholen)

Tijd: 15.00 - 16.30 

Locatie: Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht

Kennismaking met de Speedbootgroep, waar kinderen onderwijs krijgen die in de crisisopvang of in een behandelgroep van Levvel zitten en/of zijn uitgevallen uit het onderwijs.

Omgaan met weerstand op  Orion College Amstel (Orion)

Tijd: 15.00 - 17.00

Locatie: Wibautstraat 220-222, 1097 DN Amsterdam

Waar kan weerstand bij leerlingen vandaan komen? Wat zijn effectieve manieren om met weerstand om te gaan? Een interactieve presentatie met praktische tips.

Workshop 'Dramales zonder woorden' op de Van Koetsveldschool (Orion) 

Tijd: 15.00-17.00

Locatie: Archimedesplantsoen 98, 1098 KB Amsterdam

Dramadocent geeft lessen waarbij gedurende de hele les niet gesproken wordt. Afspraken, opdrachten en regels; alles vindt plaats zonder te praten.

Tussenvoorzieningen door SWV VO

Tijd: 15.00 - 17.00

Locatie: SWV VO, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam

Maak kennis met de 5 tussenvoorzieningen die we hebben in Amsterdam. Regulier onderwijs met extra ondersteuning, maar geen speciaal onderwijs.

Mentoraat steviger neerzetten met ouders om leerlingen beter te laten ontwikkelen op Altra Purmer College (Altra)

Tijd: 15.00 - 17.00

Locatie: Purmerweg 116, 
1023 BB Amsterdam

Hoe kun je het mentoraat zo invullen dat er een goede samenwerking ontstaat tussen leerling (ouders) en school? 

Presentatie 'Visuele beperking en begeleiding' door Visio Onderwijs' (Visio)

Marieke Hartman & Wilbert van Dorresteijn

Tijd: 15.30 - 16.30

Locatie: online

Wanneer spreek je van een visuele beperking, we geven uitleg en toelichting over allerlei vormen van visuele beperkingen (b.v. CVI, low-vision en blind).
Welke vormen van onderwijs en/of begeleiding kan Visio je bieden.
Tevens een impressie filmpje Visio school en AOB.

Workshop 'Denklab groep 8 als voorbereiding op het VO' door SWV PO

Tijd: 16.00 - 16.30 

Locatie: online

Een dagdeel per week werken HB leerlingen met elkaar aan diverse projecten. Daarbij leren zij leren, leren zij denken en leren zij leven. In denklab groep 8 gaat extra aandacht uit naar de overstap naar het VO. Met het aanbod wordt onderpresteren voorkomen en halen leerlingen energie uit het contact met peers. Positieve input die zij meenemen naar de klas, waar een direct lijntje mee is.
Een informatieve, vlotte workshop waar je een goed beeld krijgt van bovenschools HB aanbod.
 

 


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren